Lietošanas noteikumi

1. IEVADS

1.1. Gaujas Nacionālā Parka tūrisma biedrība Enter Gauja (turpmāk tekstā: Enter Gauja), ar reģistrācijas Nr. 40008050743, adrese Ausekļa iela 6, Sigulda LV – 2150, ir internetveikala (shop.entergauja.com; turpmāk: Internetveikals) pārvaldnieks.

1.2. Šie noteikumi attiecas uz visiem preču pirkumiem, veicot pasūtījumu internetā, pa telefonu vai e-pastu. Pirms preces pasūtīšanas iepazīsties ar Lietošanas un Privātuma nosacījumiem. Veicot pasūtījumu, klients apliecina, ka ir izlasījis, sapratis un piekrīt Lietošanas noteikumiem.

1.3. Lietošanas noteikumi regulē tiesiskās attiecības starp Pircēju un Gaujas Nacionālā Parka tūrisma biedrība Enter Gauja.

2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

2.1. Iegādājoties preces Interneta veikalā starp Pircēju un Internetveikalu tiek noslēgts distances līgums (turpmāk – Distances līgums).

2.2. Distances līgums tiek noslēgts un stājas spēkā brīdī, kad Pircējs ir noformējis Pasūtījumu Interneta veikalā un Pārdevējs ir nosūtījis apstiprinājumu un/vai Avansa rēķinu uz Pircēja norādīto e-pastu.

2.3. Pārdevējs ir tiesīgs jebkurā laikā, bez brīdināšanas vienpusēji grozīt Distances līguma noteikumus, tos atjaunināt un papildināt. Pircējam, iepērkoties Interneta veikalā, tiek piemēroti tie Distances līguma noteikumi, kas ir spēkā Preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Pircējam jāiepazīstas ar Distances līguma noteikumiem katrā Pasūtījuma veikšanas reizē.

2.4. Par izmaiņām Pircējs tiek informēts Internetveikalā shop.enetrgauja.com vai pa e-pastu.

3. REĢISTRĀCIJA

3.1. Pircējam ir tiesības izvēlēties un iegādāties preces Interneta veikalā shop.entergauja.com gan kā Reģistrētam klientam, gan nereģistrējoties.

3.2. Iegādājoties Preci Interneta veikalā, Pircējam tiek piedāvāts reģistrēties, aizpildot reģistrācijas veidlapu. Reģistrācijas veidlapā norādītā informācija tiek saglabāta un izmantota arī turpmākajiem Pircēja pirkumiem. Piereģistrēties iespējams arī izmantojot Facebook vai Google kontu.

3.3. Pircējiem, kas nevēlas reģistrēties, tiek piedāvāts noformēt Pirkumu sniedzot Pārdevējam vien Piegādes informāciju un citu informāciju, kas nepieciešama pasūtījumu apstrādāšanai un piegādei.

3.4. Pircējs ir atbildīgs, lai visi Pircēja sniegtie dati būtu patiesi un pilnīgi. Ja Reģistrēta klienta dati mainās, Pircējam tie jāatjauno pirms pasūtījuma veikšanas. Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešajām personām gadījumā, ja Pircējs ir norādījis nepareizus vai nepilnīgus datus.

3.5. Reģistrētais klients apņemas piekļuves datus neatklāt Trešajām personām. Reģistrētais klients ir atbildīgs par piekļuves datu glabāšanu, kā arī par jebkuru darbību, kas tiek veikta Interneta veikalā, izmantojot viņa piekļuves datus. Jebkuru personu, kura pievienojas Interneta veikalam un veic Pasūtījumu, izmantojot Reģistrētā klienta piekļuves datus, Pārdevējs uzskata par Reģistrēto klientu.

4. PRECE UN CENA

4.1. Attēliem ir informatīvs raksturs. Internetveikalā attēlos redzamās Preces pēc to krāsas, lieluma, formas vai citiem parametriem dabā var atšķirties no attēlos redzamajām precēm.

4.2. Visas cenas Precēm Interneta veikalā ir uzrādītas euro valūtā, ieskaitot PVN. Izmaksas par Preču piegādi Pircējam nav iekļautas preces cenā.

4.3. Piegādes maksa (ja tāda ir) tiek norādīta atsevišķi pirms pasūtījuma apmaksas.

4.4. Enter Gauja patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma vienpusēji mainīt Preču piedāvājumu, cenas, kā arī piemērot precēm atlaides. Preces tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī, izņemot gadījumos, kad Precei norādīta neparieza cena tehniskas kļūdas vai sistēmas bojājumu dēļ.

4.5. Ārkārtas situācijā, kad pēc pasūtījuma noformēšanas neparedzētu apstākļu dēļ Enter Gauja nevar nodrošināt iegādātās Preces piegādi, Enter Gauja apņemas piedāvāt līdzīgu produktu. Ja, pasūtītā Prece tiek aizvietota ar citu preci, kuras cena ir zemāka par pasūtīto Preci, Enter Gauja atgriež radušos starpību uz Pircēja bankas kontu 14 darba dienu laikā. Gadījumā, ja Preces cena ir augstāka, Pircēja pienākums ir veikt piemaksu trūkstošās summas apmērā.

4.6. Enter Gauja ir tiesības atteikt pārdot internetveikalā pasūtītās Preces, informējot par to Klientu, gadījumā, ja Prece vairs nav pieejama, kā arī gadījumos, ka Līgumu noslēdz persona, kurai nav tādu tiesību saskaņā ar šo regulu.

4.7. Gadījumā, ja Enter Gauja neizpilda Pircējas pasūtījumu, Pircējam tiek atgriezta nauda 14 darba dienu laikā.

5. APMAKSAS IESPĒJAS

5.1. Pasūtījumu Internetveikalā varat apmaksāt E- vidē norādītos veidos vai apmaksājot Pārdevēja elektroniski nosūtīto Avansa rēķinu. Pasūtījuma izmaksām var tikt pieskaitīta pakalpojuma izmaksas saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp Pircēju un banku vai kredītkartes izsniedzēju.

5.2. Visas naudas atgriešanas, ko veic Enter Gauja, tiek pārskaitītas caur bankas kontu.

5.3. Klienta pasūtījums un rēķins tiek anulēts ja nav saņemta apmaksa 7 dienu laikā pēc rēķina izrakstīšanas.

6. PREČU PIEGĀDE UN NODOŠANA

6.1. Pasūtījuma piegāde tiek veikta tikai Internetveikalā noradītos veidos (DPD kurjers un Omniva pakomāti).

6.2. Pircējam ir pienākums pirms pasūtījuma iesniegšanas pārbaudīt kontaktinformācijas pareizību, lai izvairītos no kavējumiem un pārpratumiem, piegādājot preces. Enter Gauja nav atbildīgs par jebkādiem kavējumiem vai pārpratumiem, piegādājot preces, ja kavēšanās vai pārpratums ir saistīts ar neprecīzu vai nepareizu informāciju, ko Pircējs sniedzis pasūtījuma veidlapā.

6.3. Preces bojājumu vai zaudējumu risks tiek nodots Pircējam pēc pasūtījuma saņemšanas.

6.4. Pēc Preču saņemšanas Pircējs vai viņa pārstāvis pārbauda Preču atbilstību pasūtītajam un preču neatbilstības gadījumā Pircējs nekavējoties sazinās ar Enter Gauja.

6.5. Pasūtījuma piegādes laiks ir atkarīgs no produktu atrašanās vietas, piegādes adreses un preces pieejamības. Maksimālais piegādes laiks noliktavā esošiem produktam ir 15 dienas.

6.6. Enter Gauja apņemas nogādāt Preces Pircējam termiņā, kas norādīts pie produkta informācijas. Šie termiņi nav piemērojami, ja Prece nav pieejama un Klients ir informēts par pasūtīto preču neesamību.
Pircējs arī apzinās, ka izņēmuma gadījumos (Force majeure) preču piegāde var aizkavēties.

6.7. No pasūtījuma nodošanas brīža Kurjeram, kurjera uzņēmums ir atbildīgs par sūtījuma piegādi. Piegādes brīdī Pircējam ir pienākums pārskatīt sūtījuma stāvokli ar Pārdevēju vai viņa pilnvaroto pārstāvi. Ja Pircējs paraksta saņemšanas dokumentus (piegādes pavadzīmes), tiek uzskatīts, ka paka ir atbilstošā stāvoklī.

7. ATTEIKUMA TIESĪBAS

7.1. Ja Klients ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), tad noteiktā kārtībā Pircējs (patērētājs), nesniedzot nekādu pamatojumu, var izmantot atteikuma tiesības, 14 kalendāro dienu laikā no preces/preču piegādes brīža atkāpties no pirkuma līguma, iesniedzot Enter Gauja iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu, nosūtot atteikuma iesniegumu uz e – pastu info@entergauja.com, iesniegumā norādot rēķina numuru un preces nosaukumu, no kura Pircējs vēlas atteikties.

7.2. Pircējam jāaizpilda un jāparaksta piegādes dokumentam pievienoto Atteikuma veidlapu (pieejama arī šeitAtteikuma tiesību veidlapa), norādot visus nepieciešamos datus. Atteikuma veidlapu var iesniegt arī kopā ar Preci.

7.3. Pēc iesnieguma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas Pircējs nogādā Preci uz Enter Gauja biroju ( Lielā iela 30Ieriķi, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4139) ne vēlāk kā 14 dienu laikā. Preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas sedz Pircējs. Entergauja nenes atbildību, ja prece tiek salauzta un bojāta Pircēja vainas dēļ. Ja Pircējs izmanto atteikuma tiesības un Prece ir nogādāta uz Enter Gauja biroju nelietota un bez bojājumiem 14 dienu laikā no saņemšanas brīža, Enter Gauja apņemas veikt naudas atmaksu un klienta norādīto bankas kontu ne vēlāk kā 14 dienu laikā.

7.4. Gadījumā, ja atgrieztās preces stāvoklis ir bojāts, kas radies nepareizas lietošanas rezultātā atpakojot Preci un pārbaudot to funkcijas, Pircējam ir pienākums atlīdzināt radušos zaudējumus.

7.5. Pircējs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par Preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja Prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis Preces īpašības vai darbības noskaidrošanai.

7.6. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Preci un atteikt Pircējam izmantot atteikuma tiesības, kā arī neatmaksāt Pircēja par preci samaksāto naudu gadījumā 2014. gada 20. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 255 22. punktā noteiktajos gadījumos, tai skaitā:

   • Prece ir nolietota un/vai bojāta;
   • Prece nav pilnā komplektācijā vai nav oriģinālajā iepakojumā, vai tās iepakojums ir būtiski bojāts (izņemot gadījumu, kad patērētājam nav iespējams atvērt iepakojumu to nesabojājot), lai varētu pasargātu preci no bojājumiem vai bojāšanās.

7.7. Precēm ir jābūt nebojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, noteikti atdodot preces iegādāšanās dokumentu, garantijas karti (talonu) (ja tāds tika izsniegts), lietošanas instrukcijas un citus preces piederumus.

7.8. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja tiek piegādātas Preces, kas tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem un citos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos (skatīt Patērētāju tiesību aizsardzības likumshttp://likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=23309un Noteikumi par distances līgumu https://likumi.lv/doc.php?id=266462 ).

8. LĪGUMA NOTEIKUMIEM NEATBILSTOŠA PRECE

8.1. Pieteikumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci, kā arī pašu neatbilstošo Preci Pircējs (patērētājs) iesniedz Pārdevējam brīvā formā, norādot savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi un kontaktinformāciju, kā arī sniedz aprakstu kā tieši izpaužas Preces neatbilstība un pievieno darījumu apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī citus iesniegumu pamatojošus dokumentus (ja iespējams). Šādu Pieteikumu Pircējs (patērētājs) iesniedz Pārdevējam personīgi Enter Gauja birojā, adrese:Lielā iela 30Ieriķi, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4139 iepriekš informējot par savu ierašanos.  Pieteikums tiks izskatīts Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktajā kārtībā un termiņos.

8.2. Enter Gauja nenes atbildību par Preces neatbilstību līguma noteikumiem, kas izriet no Pircēja darbībām un / vai bezdarbības, ieskaitot Preču nepareizu lietošanu vai nepareizu uzglabāšanu (uzglabāšanas nosacījumu neievērošana).

8.3. Gadījumā, ja Pircējs nepiekrīt Enter Gauja piedāvātajam risinājumam, Pircējam kurš ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), ir iespēja īstenot un aizsargāt savas patērētāja likumīgās tiesības Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un ar to saistītajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8.4. Precei ir 2 gadu garantija, atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumam.

9. ATBILDĪBA

9.1. Attiecības starp Pircēju un Enter Gauja regulē šie Lietošanas noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti. Rodoties zaudējumiem, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.

9.2. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas veidlapā norādīto datu pareizību. Ja Pircējs reģistrācijas formā norādījis neprecīzus vai nepareizus datus, Enter Gauja nav atbildīgs par datu nepareizību un no tā izrietošajām sekām un ir tiesīgs pieprasīt no Pircēja tiešo zaudējumu kompensāciju.

10. PRIVĀTUMA POLITIKA

10.1. Pircēja personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Pircēju un saņemtu pasūtījumu, apstrādātu pasūtījumu un veiktu piegādi, sagatavotu grāmatvedības dokumentus, tai skaitā rēķinu, atmaksātu pārmaksāto summu un atgrieztu summu par atgrieztajiem produktiem, administrētu finansiālos pienākumus un citus pienākumus, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem un distances līguma.

10.2. Enter Gauja glabā Pircēja datus uz nenoteiktu laiku vai līdz brīdim, kad Pircējs pieprasa savākto datu dzēšanu.

10.3. Datu apmaiņa starp Pircēju, bankām un karšu maksājumu centru tiek šifrēta, kas nodrošina Pircēja personas datu un bankas datu drošību. Maksājums tiek veikts ārpus Interneta veikala vides, drošā maksājuma vidē attiecīgajā bankā vai pie pakalpojumu sniedzējā. Interneta veikalā nav pieejama informācija par Pircēja bankas datiem un kredītkartes informāciju.

10.4. Pircēja sniegtie personas dati tiek apstrādāti, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citu Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību.

10.5. Apstrādājamie personas dati ir dati, kurus Enter Gauja prasa no Pircēja reģistrējot kontu un / vai veicot pasūtījumu (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, norēķinu konta numurs, iepirkuma grozu saturs un pirkumu vēsture). Šie dati tiek apstrādāti Pircēja pasūtījumu izpildei (t.sk.ar pasūtījumu saistīto ziņojumu nosūtīšanai), apmaksu veikšanai, preču piegādei un personīgo piedāvājumu sagatavošanai.

10.6. Atbildīgs par Pircēja datu apstrādi ir Gaujas Nacionālā Parka tūrisma biedrība Enter Gauja, reģistrācijas Nr. 40008050743, adrese Ausekļa iela 6, Sigulda LV – 2150.

10.7. Enter Gauja apņemas neizpaust Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot gadījumos:

   • Kurjera pakalpojumu sniedzējam, ciktāl tas nepieciešams Preču piegādei Pircējam;
   • Partneriem, kas nodrošina Preču piegādi Pircējam vai sniedz citus ar pasūtījumu izpildi saistītos pakalpojumus (vārds, adrese un telefona numurs).
   • Klienta personas datus apstrādā vienīgi, lai izpildītu pasūtījumu, un pilnvarotie partneri nodrošina tādu pašu personas datu aizsardzības līmeni, kā Enter Gauja.

10.8. Pircējam ir tiesības jebkurā laikā pārskatīt viņa personas datus un pieprasīt labot vai dzēst šos datus, ja vien likumā nav noteikts citādi.

10.9. Ja Pircējs ir izteicis interesi saņemt Enter Gauja jaunumus un / vai personīgos piedāvājumus, Pircējs ir tiesīgs tos atcelt, nosūtot attiecīgo paziņojumu Enter Gauja uz e-pastu info@entergauja.com vai noklikšķinot uz attiecīgās saites, kas redzama katrā piedāvājuma e-pastā

KLIENTU APKALPOŠANA

  • Gadījumā, ja Jums rodas kādi jautājumi par iepirkšanos Enter Gauja internetveikalā sazināties ar mums darba dienās darba laikā 09:00-17:00 pa telefonu +371 28658900 vai e-pastu: info@entergauja.com